Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1395 Pisarz: 1 Numer roty: 27
Miroslaus Morafscefsky ducit testes contra Dorotheam filiam fratris sui: primus Jacobus Bylantha, secundus Boguphal Szemlinsky et solus tercius. — Rotha:

Taco etc. iʃz iʃzm ne bral me ʃynowice dorothcze
gege vʃitkow nagege dzelnice ... iʃz to ʃwaczø