Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 267
Testes. Item Petrus et Maczco de Kuczini ducunt testes erga Nicolaum Crzecotowski: primus Martinus Bril Cuczinski, Sulislaw Falcowski, Nicolaus Wlostowski, Adam Sroczski, Petrus Bogufalouicz Simlinski, Swanszek Cromoliczski. — Rota:

Jaco potr ymaczek katharzinim
dzeczem poʃag zaplaczil ani
go Szdzil