Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 263
Testes, Item Potrek Potrcowski ducit testes erga domi­num Thomam heredem de Strzanpino: primus Dobesz Zadora, Maczek Micuszewski, Pelca Grzibenski, Szigarth de Grabonowo, item Gregorius Gorziczski, Cunath Tarnowski. — Rota:

Jaco Thoma ʃwim ʃinowczem
zmaczerzø iʃʃzoʃtrø ʃlubil
nigdi lati nepoʃbiwacz pot
rca [oti pennadze] oʃzedm
grziwen