Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1405 Pisarz: 14 Numer roty: 262
Testes. Item Thomas Cromnowo ducit testes erga Petrassium Gireczski: primus Strosz in Wiskotha, Blisborius de Bucowecz, Panwicz Janussius, Maczco Grunowski, Coska Jaszek de Magna Lanca, Materna Oszeczski:

Jaco potraʃz wrøczil Thomø
zabrata naprzecziw Staroʃz
cze aʃzlubil mu nadwiʃzʃze
(ate)go (yeʃt) (ʃzcodzen) trzi grziwni a [o] trzidzeʃzczi