Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 260
Item Szczedrzik Cluczewski iurabit Dobeslao Grobski metquartus. — Rota:

Jaco Szczedrik nechowal poʃeʃz
cze nadobeʃlawa ani go yego ra
dø poʃzegl