Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 259
Item Dobeslaus Grobski ducit testes erga mulierem de Kluczewo: primus Oszep Xenski, Janussius Popowskey filius, Bodzatha Potrcowski, Opacz Kocorzinski, Jacobus Cotoweczski, Wiszech Kothuicz. — Rota:

Jaco Jacub oddobeʃlaouich ranku
neumarl