Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 258
Item Kluczewsky ducit testes erga Dobeslaum Grobski: primus Maczek Baloyeszerski, Otha de Male Bucouecz, Janussius Boszcowski. — Rota:

Jaco Szczedrzik neucradl dobe
ʃlaoui konopi zagrziwnø
ani gich uʃzitka ma