Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 257
Testes. Item ministerialis ducit testes erga Jacobum et Wilczconem de Cotowsz: primus Paszek Goszczicowsky, Stephanus Proszski, Pacosz Wolicowský, Janek Wolicowski, Janusz Obiszewski, Laurencius Granowski:

bog yʃwâti +
Jacomʃ przitem bil yʃz woʃzni
prawe wiʃnal medzi parzen
czewʃkimi amedzi kotowecz
ʃkimi