Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 254
Item Petrassius Oganca statuere debet Heýdanum et Thomislaum Granbewski et Nikel generem suum erga Gerczina secundum formam iuris:

Berzem knaʃzey duʃzi yczczi iacom
przitem bili kedi Oganca w
rzeʃzil wchobenicze Gerczinø
podlug prawa yaco yednacze
ʃcazali