Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 251
Testes. Item Szdzichna ducit testes erga Bilantham: primus Martinus Chorinskÿ, Laurencius Ochelsky, Petrassius Gireczski, Adam Pýanowski, Jacussius Grabonowski, Petrus G(ra)bonowski. Rota:

Jaco temu trzi lata minala kedi
pan hinczca Jacubem kon biln
cze poʃlal