Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 248
Item Ramsz de Clonowecz ducit testes erga Derslaun de ibidem: Dobeslaus Brodziszewski, Derslaus Witcowski, Maczek Ptaszcowski:

Jaco ramʃz neradzil ʃzan
czewi poʃzedz dzerʃzca ani
mu koni trzimal