Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 247
Item Janussius Obiszewski ducit testes erga Angnetam Domaraczska: primus Niclasz Warmul, Bogussius de Bucowecz, Wolfarth Scoraczewski, Nicolaus filius Hynak de Crziszanowo, Thomas Parzenczewski, Lanrencius Scoraczewski. — Rota:

Jaco Januʃz neucradl Jagneʃz
cze paczerzi anigich wʃzitka
ma