Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 246
Item Sandiuogius Zaborowski iurat Wiszothe:

Jacom Wiʃzocze Chartow wmem
domu nedal aleʃm ich yemu
poʃziczil