Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 245
Testes. Item Kunath de Gorca ducit testes erga Jacobum kmethonem de Tarnowo: primus Thoma Cromnowo, secundus Albertus Cødzorca, Nikel Laszczinsky, Mszczich Scoraszewski, Panczek Wlostowski, Hinczca Crayewski. — Rota:

czʃo Jacubowi Cone pocradzoni
[tig] tich dokunata wdom newe
dzoni ani tego wʃzitca ma