Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 243
Item Sandiuogius Wiskota ducit testes erga Sobconem de Szitoweczsko: primus Florianum Marcowski, Nicolaus filius Petri de Szekirki, Potrek Szekirca, Oczeslaw Grabonowski, Nicolaus Poclatka, Staszek Danbrowski. —:

Jaco czʃo Sobek Sandziwoge
wi ʃpaniczem iʃzdzewcø Socze
uiczø pobral to yeʃt San
dziuogewa zoczcza prava dzel
nicza