Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1395 Pisarz: 1 Numer roty: 24
Testes, quos ducere debet Budziwogius de Belewo contra Johannem de Belewo: primus Andreas Robaczynsky, secundus Dobegnef, tercius Mankars, quartus dominus Jaroslaus plebanus in [kx] Xnszke, quintus Michael Jaroslafsky, sextus dominus Mathias de Golambino. — Rotha. Sic iurat primus:

Taco mi etc. Taco mi pomoʃzi etc. Iʃz
em bil poʃʃlem o{d}budziwo[g]{i}a do Iana y do
tich czo ktemu prawo maiø [v y tim czo
czo] y orandowal iʃzm do gich domv. by
penø{d}ze brali aony gich nechczeli wzøcz
... drudzi fʃwadzeczwo ... taco mi pomoʃzi bog etc. iʃz to
ʃwaczø iʃz budziwoy ʃlal do iana y do tich
czo ktemu prawo maiø y orandowano
gim do gich domv by penødze [bra] bra
li a ony gich nechczeli wzøcz ... yʃz to ʃwaczymy