Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 239
Andreas Griszinski iurabit Martino genero prepositi:

Jacom tego newedzal bi moýa
Szona ʃlubowala Marczinowi
niyednø rzeczø ani lati po
ʃziczonich penandze ani gich
wʃzitka mal