Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 236
Rota alia. Item contra eundem metquartus iurabit:

cz Jan zalowal
na micolaý bi gi poʃzegl
tego newczinil[i]