Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 231
Item Wirchoszca de Magna Lanca erga Johannem Griszinensem: Janussius Krzineczski, Johannes Grabowecz, Potrek de Male Szekirki, Nicolaus Belczilas, quintus Potrek Yeszerski, sextus Nicolaus filius Miroslai de Morawczewo. — Rota:

+ Jaco [czʃo] to ʃwatczø iaco wirz
choʃlawina matka bila wʃtrzi
manu [wt] teý roleý doʃwego
ʃziwotha iona potem aʃz pan
Jan poʃlal dwanaczcze plu
gow przikaʃzdem pludze dwa
czloweky iʃam ʃzedl ʃamo cz
warth ʃtaco dobrimi yaco
ʃam irolø przeoral