Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 227
Testes Staszek. Item Staszek Micuszewski ducit testes erga Michaelem kmethonem de Banicowo Nicolaum de Zadori. — Rota:

Jaco przitem bil kedi Sta
ʃzek dzelil ʃkmeczem ʃcot
kedi ʃzø ʃtaʃzcovi doʃtala cro
va akmeczeui vol atrzecze
vmarlo