Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 226
Testes Petri. Item Petrus Choýniczski ducit testes Maczconi kmetoni de Lodza: primus Staszek Lubiczski, Jaszek Soleczski, Sandiuogius Criszinski, Giwan Soboczski, Dzerszek Soboczski, Vincencius Lubiczskego frater avuncualis. — Rota:

Jaco to ʃzwatczimi iaco ti kone
wraczani Janowemu kmecze
vi ʃdrowo weʃzolo naten rok
iaco ʃandza ʃcazal anich nech
czal wʃzancz