Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 223
Petrassius testes. Item Petrassius Vrbanowsky ducit testes contra Potrassium Oganka de Czicowo, duos arbitros et quatuor in testimonium: primus Stok Andreas, secundus Petrus Ziberlich, tercius Petrus Grabonowsky, quartus Albertus Tworziansky, quintus Swanszco de Czepovicze, sextus Michael Bavorowski. — Rota:

Taco gim bog etc. Jaco to ʃwatczimi
iaco ʃzø oganczinimi yednaczi nedoʃz
la potrkowa rzecz