Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 222
Item contra eundem idem Adam iurabit sub forma rote. — Rota:

Taco mi pomoʃzi bog + czʃo mi
micolay nechal pomocz prawa
Sʃwimi ludzmi czʃo beʃzeli gwal
tem namø dzedzinø wmoy dom
otom ʃʃtal roky naný ymam
oto ʃzcodi dwadzeʃcza grziwen