Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 221
Adamek. Item Adamek Wlawsky iurabit erga Nicolaum Lubatowsky ut rota canit. —Rota:

Taco mi pomoʃzi bog iʃzvâti +
czʃo mi micolay mal vimocz
zeʃtri maldri roley nanaʃzene
tego mi nevimogl aoto mam
ʃzcodi iaco dzeʃzancz grziven