Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 217
Juramentum, Item Fricz Vtroszinski iurabit Cromnow Domarczsky (!) ad proximos terminos minores intrando Jeiunium:

Jacoʃm ya tø dzedzina (Slanʃzcovo) domara
czicze ymoý oczecz trzimal to
ti vrocziʃka (ot) (rzeki) (orley ) (aʃz) (do)
(grobey) (konarʃkey ) iaco moy liʃt
mowi ʃpocoýno