Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 215
Item Miroslaus de Wilkouicze ducit testes erga Szidowcam: item Viszek Chalawski, Jacussius Grabonowsky, arbitri circa hec existentes, item Gawrzial de Raszew, Nawir Czeluszczinsky, item Johannes Chfalcowskÿ, item Sulko Chfalcowský:

Jacoto ʃwaczø Jaco Szidowka bil
røcoymø za ʃwa zinowøta za
yødrzichowi dzeczi iʃz Miroʃlawa
ne mali nagabacz ofʃzitki rzeczi
iʃwoy liʃt mal nato dacz