Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1404 Pisarz: 14 Numer roty: 214
Item Nicolaus Bloczeszewski iurabit Johanni. Swantoslaus ducit. —

... Jacom przitem bili kedi
Swantoʃlaw Giloueczʃky
zayana Strobiʃzewʃkego
ranczil (za
) (vini) (zødoui) aon gy ʃlubil ote
wʃzech ʃzcod viprawicz