Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 14 Numer roty: 213
Item kmetho Chrzanszcz iurabit Sandiuogio:

Jacom tegy lanky wʃʃtawø vʃø
dziwoga neprziyanl czʃoʃmø ʃzekl
ale mi yø dal