Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 13 Numer roty: 210
Rota hec quinque aliorum testium:

Taco gym pomoʃzi bog + iaco to ʃwaczø
iʃz bil macuʃz tim poʃzlem otʃczepana do
ianowe iʃz [bi] bila ʃtim liʃtem wcoʃczene na
poroczki ybila