Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 13 Numer roty: 209
Item domina Drogoslawa de Parwo Gorzicze producit testes contra Stephanum de Micoszewicze: primus Marcus ibidem de Gorzicze, secundus Dobesz de Szadori, tercius Pacosz Oleski, quartus Jacusz Iaroslawski, quintus Sczepan Tranbinski, sextus Lutek Grabonowski. — Rota primi testis:

Taco gemu pomoʃzi bog + iacombil tim poʃz
lem otʃczepana do ianowe iʃz bi bila ʃtim liʃtem
iego wcoʃczene na poroczki ybila