Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 13 Numer roty: 207
Item Nicolaus Kobilinski producit testes contra Hebdanczkowi: primus testis Vincencius Meczewski, secundus Szmislaus de Rogalino, tercius Bronisz de Grabowecz, quartus Bogusz Grabowecz, quintus Dobrogost Krzineczski, sextus Nicolaus filius Skasse. — Rota hec est:

Taco gym pomoʃzi bog + iacoto ʃzwaczø iaco
habdanczek ranczil micolayewi y iego
brathu iʃz mal prziweʃcz pana hinczkø
do krobe opøcznaʃcze grziwen ʃzaʃzwine y mala
ʃze tam rzecz dokonacz anedokonalaʃze