Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1400 Pisarz: 12 Numer roty: 205
Seberlichi debet iurare — Rotha:

Thako mi pomoʃzi bog yʃwanty
+ yʃzem zadorzinego kmecza nekazal
wʃzancz moczan ʃyego dzedzini ...