Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 11 Numer roty: 202
Item Sborius de Nova Willa ducit testes contra Andream Czaczský: primus Janussius Jarognevsky, secundus Przibislaus Poytrcowsky, tercius Wisszemir Bodzeszskÿ, quartus Albertus Barclinskÿ, quintus Joseph Xangensky, sextus Thoma Xangenský. — Rotha:

Jaco tho ʃwacczø Jaco Sbor nigdy czaczkich [ne]
[poʃtal] mo(a)n nepoʃtal