Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 11 Numer roty: 201
Testes ducit Cristinus de Jeszewo contra Michaelem de Ostroweczno: primus Poytrco Zaleszkÿ, secundus Czeczirad, tercius Nicolaus de Chwalcowo, quartus Derslaus Gelenczewsky, quintus Nicolaus Poytkowsky, sextus Martinus Geraczewsky. — Rotha:

... Taco my pomoʃzy bog yʃwonti +
Jaco tho ʃwacczø Jaco krczon
ne vroczil gynich rzeczý liczem
yedno krap ʃczo mu lawniczy
wyego dom przineʃly