Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 11 Numer roty: 200
Testes ducit Nicolaus Szoldra erga Janussium Szoldra: primus Michael Gampno, secundus Poytrco Borowský, tercius Miroslaus Przilepsky, quartus Oczeslaus de Graboynowo, quintus Thomislaus Borcowskÿ, sextus Wilczko Kottoweczskÿ. — Rotha:

Jaco tho ʃwacczo Jaco Micolae roʃz
dzeliʃʃze ʃwim brattem nadwadzeʃcze
lat ÿ [Januʃʃza] gego dzeczø (Januʃʃa) nigdÿ
wopeckanu maÿl any gego dzelni
cza Trzimayø