Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 11 Numer roty: 199
Item Verassius de Kanthow erga Wonczeskonem de Godzesszewo astitit termino super Werussonem pro tribus marcis:

Jaco my wonczeʃʃzeg ʃlal do Pradla
kaco bich ʃným vglovil [ʃtego mÿ]
[ʃlubil wyprawicz] za tho mÿ kaʃal
pradlowý obronczicz