Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 11 Numer roty: 198
Item testes ducit mater Przechonis de Salessze Sobconi fratri ipsius, Agnete consorti ipsius, dominus Hinczka Wezinborg: primus Sczepan Rogaczewskÿ, secundus Occzeslaus de Graboynowo, tercius Bartholomeus de Grabowcze, quartus Petrassius Abdang, quintus Derslaus Gcleczenský, sextus Albertus Abdang. — Rotha:

Taco mÿ pomoʃzy bog yʃwonti +
Jaco tho ʃwacczø Jaco pan hincz
ca kaʃal ʃwim ludzim przeczla
wa przez prawa ʃczoncz Goʃte
uiczem

TU ROTA
Mater, frater, soror Przeczslai contulerunt Stanislao Szÿdowcze omnimodam potestatem.