Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 11 Numer roty: 197
Testes. Item Wisszag Griszinsky ducit testes Derslao Sepinsky: primus Pribislaus plebanus in Swirczina, secundus Dobeslaus Grobský, tercius Materna de Osszeg, quartus Niclasz Thworzianský, quintus Andreas Boyanowskÿ, sextus Wisszag Chalawskÿ. — Rotha:

Jaco tho ʃwacczon iaco wiʃʃzag
trzimal ʃpokogem trzý ʃladÿ
... trzydeʃcze lata y trzy
meʃzonczÿ ʃczoʃz derʃzeg one
ʃzalowal