Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 11 Numer roty: 196
Item testes ducit Przemil Rogaczewsky erga Stanislaum Szydowcam: primus Portrco Colnicza, secundus Albertus Bril, tercius Lech Sadora, quartus Johannes Brod, quintus Adam filius Pyanowskÿ, sextus Andreas Sczepowskÿ. — Rotha:

Tacomÿ pomoʃzy bog yʃwonti +
Jaco tho ʃwacczo Jaco Szidowca
ʃlubil przimilowi [ʃzl] v yego
Strya iego dzelnicza wrogaczewe
ne kuppicz anÿ [wʃa] wʃaʃtawø
[p] bracz