Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1403 Pisarz: 11 Numer roty: 195
Item testes ducit Pzremil erga Sczepan de Rogaczewo: primus Poytrco Graboynowsky, secundus Laurencius Ochelsky, tercius Thomislaus de ibidem, quartus Oczeslaus Graboynowskÿ, quintus Dobesz Sadora, sextus Andreas Vneczsky. — Rotha:

Taco mÿ pomoʃzy bog yʃwonti
+ Jaco to ʃwanczo Iʃz Sczepan prze
dal pirwey czonʃcz ʃwoy w ro
gaczewe przemilowÿ zaieden
naʃcze grziwen niʃz komu