Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1402 Pisarz: 11 Numer roty: 193
Brak łaciny

Jacom ne obeczal Adamowy v
mnychow wy mocz role gʃze
by trzi maldri ʃzita poʃzal na
ʃwacczu