Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1402 Pisarz: 11 Numer roty: 191
Stog Andreas testes ducit domino capitaneo Maioris Polonie [Polonie]: Nicolaus plebanus in Krzon, secundus Dobeslaus advocatus in Kaszimir, tercius Dobeslaus Scoraczewsky, quartus Laurencius de ibidem, quintus Preceslaus de Hystepna, sextus Szemeg Rathasky. — Rotha:

Taco mi pomoʃzy bog
Jaco tho ʃwacczo iaco mir wiʃʃzelt
Bobloʃowy y iego thowarziʃʃzem
taco gich Stog ne chowal any
fordrowal any radzil any potrze
by dayal