Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1402 Pisarz: 11 Numer roty: 190
Testes ducit Miczko Gyloweczsky et Derslaus Bloszegewsky domine Katherine Lansczke: primus Jan Oleczský, secundus Stanislaus Oleczsky, tercius Sczepan Trombeysky, quartus Dobrogostius Lobesky, quintus Czeyleÿ Lobesky, sextus Nicolaus Jaroslawsky. {Perduxit}. —Rotha:

Taco mi pomoʃzy bog yʃwonti + iaco tho ʃwacczo Jaco Miczco y dze(r)ʃzeg
neplaczil plat (od) [s]dzeʃʃzøczÿ grzywen
katherzine aʃz trzi latta minonla