Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1402 Pisarz: 11 Numer roty: 187
Bronislaus de Geligowo iurabit Johanni concivi de Pechonino. — Rotha:

Taco mÿ pomoʃzy bog yʃwonti +
Jacom ne wzonl Janowy iego bid
dla any penondzý Jedno ʃczo my
prawo przikaʃolo