Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1402 Pisarz: 11 Numer roty: 185
Testem ducit Andreas Graboynowsky Jacussium Graboynowskÿ erga Oczeslaum. — Rotha:

Taco mi pomoʃzy bog yʃwanti + Jacom
przy tem bil Jaco pan Santhoczʃky vma
wal zoczeʃlawem iʃz ʃczo by poprziʃzongl oczeʃlaw to bÿ mu ten kmecz mayl
zaplaczicz