Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1402 Pisarz: 11 Numer roty: 184
Testes ducit Dobesz Sadora erga Johannem kmethonem de Konoyad: primus Andreas Rogaczewsky, secundus Poytrco Graboynowskÿ, tercius Michael Gampno. Eduxit testes. — Rotha:

Taco mÿ pomoʃzy bog yʃwonti + Jaco to
ʃwacczo Jaco [Jan] wten czaʃz Janowÿ
kony ne pobrano kedy ial na pane
potrzebÿe