Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1401 Pisarz: 11 Numer roty: 181
Item testes, quos ducit Bawor Wiscotha erga Dobrogostium Gecczensem castellanum: primus Petrus Graboynowsky, secundus Portko Gosczeyewskÿ, tercius Petrus plebanus de Pawlowicze, quartus Nicolaus de Buccownicza, quintus Thomislaus Wonszcowský, sextus Boguslaus de Golasszino plebanus. — Rotha:

Taco mi pomoʃzy bogy + Jaco to ʃwacz
czø Jaco Bawor ne zabil Swantho
ʃlawa milczancz ʃzedancz polenego.