Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1401 Pisarz: 11 Numer roty: 179
Item Peczo Janiszewsky ducit test es contra Staszkonem kmethonem de Semicz: primus Simon Grunowsky, secundus Jacussius Grunowsky, tercius Bartholomeus de Wanszkovo, quartus Johannes Gostkowskÿ, quintus Simon Gostkowsky, sextus Wernerius Zenwicz. — Rotha:

Taco mi pomoʃzy bog y ʃwonti + Jaco
to ʃwaczimi Jaco pecz ne wÿgnal
Staʃzka ot yego oczcza do czudze
dzeme