Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1401 Pisarz: 11 Numer roty: 177
Jaroslaus Bodzuewsky cum Pelgrino et aliis de Jaroslawicz. Testes. Nota testes, quos ducit Jaroslaus Bodzuewsky erga Pelgrinum, Johannem et Zophiam filiastros de Jaroslawicz: primus Johannes Chalawsky, secundus Dobigneus Trombinsky, tercius Stasszeg Oleszskÿ, quartus Wlodko Oleszký, quintus Oczeslaus Graboynowsky, sextus Gerlachsheym Poytrasz. — Rotha:

Taco mi pomoʃzy bog ÿʃwonti + Jaco tho
ʃwacczimi jako ... dal plat ʃwym
ʃinowczom y [ʃzeʃtrzenicze] ʃte czonʃczy ʃczo
nane prziʃla