Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1401 Pisarz: 11 Numer roty: 171
Item domina Stronislawa in Zalessze ducit testes contra dominam Dobroszkam inibi: primus Dobrogostius Lobesky, secundus Petrassius Stramezský, tercius Gerwardus Meszkowský, quartus Zyrza pater Ade Zyrze, quintus Mickosz de Lanka, sextus Martinus Pudliszko. — Rotha :

Thaco nam pomoʃzy bog yʃwonti +
Jaco tho ʃwaczimy Jaco Stroniʃlawa
[b] bila wonczey wftrzimanw wʃaleʃʃze
niʃz trzy dzeʃcze lat itego trzima
na nigdy ne nagabana